Cranberry Tea

cranberry

Cranberry (Brusnica)

Çaj për kanale të urinës dhe veshkës.
Për mëshikzën e urinës dhe veshkës, brusnica përmban vitaminat A dhe C, kalium, minerale, bioflavonoide, pëjze bimore, thartinë, antocianina, proantocianida. Me konsumimin e brusnicës zvogëlohet rreziku për karrconiomet e ndryshme (veçmas kancerit të zorrës së trashë dhe kancerit të gjirit). Thartina hipurike vepron në mënyrë antibiotike dhe antifungale. Antocianët dhe pro anticionaninët ndihmojnë në përtrirjen e të të pamurit. Me pirjen e broznicës, zvoglohet sheqeri në gjakë, andaj rekomandohet që prodhimet e brosnicës t’i marrin njerëzit. Brosnica më së shumti ndikon në largimin e pezmatimit të: veshkëve, kanaleve të urinës, prostatës dhe mëshikëzes së urinës për shkak të veqorive të atyre antibakteriologjike. Brosnica shkatërron helikobakterin-pylori, shkaktarë e të thatit në lukth poashtu në kanalet e urinës pengon përqendrimin e bakterieve ECSH.COLI.